2016 - Nay

Phục vụ 10000 khách hàng

Mục tiêu

Phục vụ hơn 20000 khách hàng 

Đối tác y khoa Diamond